6 december 2016

De reparatie is niet bedoeld om de breuk te verbergen maar juist om het te laten zien, als onderdeel van de geschiedenis... en om het nog mooier te maken.
Een omarming van de onvolkomenheid.
The repair is not ment to hide but to show the fracture as a part of his history,
and to make it more beautiful.
An embrace of imperfection.

Deze kunst kan op diverse manieren worden toegepast ! Een paar voorbeelden: 

The art can be applied in various ways! Some examples are:
Geen opmerkingen: