28 april 2012

Samantha Claar, Gullah/Geechee art


Gullah is een West-Afrikaanse cultuur die de ontberingen van de slavernij overleefden.
Ze bleven vrijwel ongedeerd tot de jaren '50, toen de Sea Islands werden aangesloten op mainstream-Amerika door middel van bruggen.
Tijdens de jaren 1600 tot de jaren 1800, werden miljoenen West-Afrikanen tot slaaf gemaakt in heel het westelijk halfrond.
Van degenen die naar de VS gingen, werden de meeste ontdaan van hun cultuur, taal en gebruiken en als gevolg daarvan, verloren ze hun tradities. Echter, de Afrikanen op de Sea Islands, langs de kust van South Carolina en Georgia, bleven relatief geïsoleerd van het vasteland van Amerika. Zo waren ze in staat hun unieke manier van leven te behouden.

Gullah is a West African culture that survived the hardships of slavery and remained almost unscathed until the 1950’s when the Sea Islands were connected to mainstream America through bridges.
During the 1600s to the 1800s, millions of West Africans were enslaved throughout the Western Hemisphere. Of those taken to the U.S., most were stripped of their culture, language and customs and as a result, lost their homeland traditions. However, Africans living on the Sea Islands, along the coast of South Carolina and Georgia, remained relatively isolated from mainland America. Thus, they were able to form and preserve a unique way of life that blended their West African heritage with European-American and slave traditions.

1 opmerking:

Siny Nijmeijer zei

Leuk om dat ze even te lezen.